ในที่สุด GNOME ก็มี Tabbed file browsing

ในปี 2001 ณ Bug tracker ของ GNOME ได้มีผู้ขอฟีเจอร์ Tabbed file browsing

หลังจากนั้นก็มีคนขอฟีเจอร์นี้ตามมาอีกมากมาย

ปัจจุบันปี 2008 ในที่สุดความฝันของผู้ใช้ GNOME ทั้งหลายก็เป็นจริง

ความสามารถ Tabbed file browsing นี้จะถูกใส่เข้าไปใน GNOME 2.24 ซึ่งจะออกในเดือนกันยายนนี้