โคตรมาโคร

การถ่ายรูปแบบมาโครในความรู้อันน้อยนิดของผมคือการถ่ายรูประยะใกล้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอารูปมาโครทั้งหมดที่ผมถ่ายตอนบวชมาให้ดูกันครับ